Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MEGTÉRÉS

Ádám bűnesete miatt minden ember romlott természettel születik, aminek következménye a bűnös életmód. A bűn gyökere a hitetlenség, az Isten Igéjétől és törvényétől való elfordulás. Isten jósága mellett a Biblia nyilvánvalóvá teszi az emberi gonoszság és romlottság hatalmát is, ami alól az ember képtelen saját erejéből kiszabadulni. Ez a kilátástalan helyzet tehát Isten természetfölötti beavatkozását tette szükségessé.

A Szent Szellem által megelevenített Ige teszi képessé a bűnös embert arra, hogy romlott életmódjával szakítson, és az Úr akarata szerint éljen. Ez a megfordulás jelenti a megtérést.

catholics-praying-1024x636.jpg

A MEGTÉRÉS MOZZANATAI:

- bűnbánat, amely egy belső akarati döntésre épül, és Isten szerinti megszomorodást jelent a bűnök miatt

- megalázkodás Isten előtt, melyben a megtérő elismeri bűnösségét

- Jézus Krisztus engesztelő áldozatának személyes elfogadása, és az Ő nevének segítségül hívása egy imában

- a bűnök őszinte, töredelmes szívű megvallása

- elszakadás a bűnös cselekedetektől és életmódtól, ezek elhagyása, és odaszánás Jézus Krisztus követésére

A megtérés gyümölcse a megigazulás, ami azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztus igazságát a megtértnek tulajdonítja, aki felszabadul a végső kárhoztató ítélet, így a bűn és a bűntudat érzése alól is, és hitre jut abban, hogy Jézus Krisztus által örök életet nyert.

Ha szeretnéd az életedet átadni Jézus Krisztusnak, és hátat fordítani a korábbi, bűnös életvezetésednek, kérjük, mondd el hangosan a következő imát:

Mennyei Atyám! Az Úr Jézus Krisztus nevében megyek eléd. Elismerem, hogy mindenható, örökkévaló Isten vagy, az egész világmindenség teremtője. Én is a Te teremtményed vagyok. Elismerem, hogy bűnös ember vagyok, és sokat vétkeztem ellened. De én ma elhatározom, hogy megtérek és elfogadom a Názáreti áldozatát, és elismerem, hogy erre az áldozatra nekem is szükségem van. Ezért a szívemet, életemet megnyitom előtted. Kérlek Uram, jöjj a szívembe! Bocsásd meg a bűneimet, és szabadíts meg engem a bűntől, és annak minden következményétől! Hiszek Benned Jézus. Hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Aki meghaltál az én bűneimért is, és feltámadtál a halálból, hogy megigazíts engem. Én elfogadlak Téged Uramnak, Megváltómnak, Szabadítómnak, Gyógyítómnak, és átadom az életemet, szívemet Neked. Szabadíts meg Uram! Tiszta szívet teremts bennem! Te azt ígérted, hogy a zörgetőnek ajtót nyitsz, én pedig Isten jelenlétébe akarok kerülni, ahová Te vagy az Út. Kérlek, vezess engem a Mindenható jelenlétébe! Dicsérlek és áldalak! Szeretlek Uram teljes szívemből, lelkemből, és minden erőmből! A Názáreti Jézus Krisztus nevében. Dicsőség Istennek, most és mindörökké! Ámen!

Ha elmondtad ezt az imát, az életed mostantól biztonságban, Isten kezében van. A hitedet azonban építened kell, hogy egy új sors részese lehess a Szent Szellem vezetése által. Az újjászületés a megtéréssel kezdődik, de ezzel még nem ért véget. Jézus Krisztus példája nyomán ennek az igazságnak a betöltéséhez szükséges az újjászületés víztől és Szent Szellemtől is, hogy képessé válhass az őseidtől örökölt, romlott természeted mindennapos legyőzésére. Ezért mindenképpen szükséged van egy olyan élő közösségre, amely a szolgálatain keresztül segítséget nyújt neked az új, krisztusi életvezetésed és helyes gondolkodásmódod kialakításában.

Szeretettel tanácsoljuk tehát, hogy minél előbb csatlakozz egy teljes evangéliumi keresztény közösséghez!

A Magyarországon működő egyházak közül mi jó szívvel ajánljuk saját kiváló, kipróbált gyülekezetünket. Ha szeretnél segítséget, támogatást kapni a közösséghez való csatlakozásban, ne habozz felvenni velünk a kapcsolatot!

Az új életedre Isten gazdag áldását kívánjuk!

 

shutterstock764526784_cropped.jpg

 

kb_kicsi.png